Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenheter av ett artificiellt neuralt nätverk för dataanalys med en PC.

Erfarenheter av ett artificiellt neuralt nätverk för dataanalys med en PC. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stensson Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-26
Rapportnummer: (FOA-R--97-00643-409)
Nyckelord Nestor, NI1000, Radial-Basis Function, undervattensljud, fartygsbuller, signalanalys, Nestor, NI1000, Radial-Basis Function, underwater sound
Sammanfattning Ett system för dataanalys med hjälp av ett artificiellt neuronnät i en PC har prövats. Systemet består av ett speciellt beräkningskort, Nestor NI1000 och ett styrprogram, Nestor ACCESS. Systemet använder algoritmen Radial Basis Function (RBF) för att skapa det artificiella nätverket. Rapporten redovisar hur systemet arbetar och en test av signalanalys av fartygsbuller. Systemet är snabbt, en inlärning och testning tog c:a 2 minuter jämfört med 4 timmar i andra system. Rapporten visar resultatet av tre test. I det viktigaste testet "övades" nätet med ljud från 10 källor, 9 fartyg och brus. Därefter testades igenkänningsförmågan. Resultatet blev att av 100 ljud från de tio källorna kunde systemet känna igen 88, kunde inte besluta sig om 11 och gjorde helt fel för endast ett ljud. Systemet bör testas ytterligare med olika ljud och med mera data.
Abstract A system for analysing data with an artificial neural network has been tested. The system consists of a PC-card, Nestor NI1000, and a program, Nestor ACCESS. The algorithm that is used is the rather fast Radial-Basis Functions (RBF). Three test are reported. In the main test sounds from ten sources (e.g. naval vehicles) is learnt by the system and then the recognition capability is tested. The result was that of 100 sounds from these ten sources, the system could recognize 88, made no decision in 11 cases and made one wrong decision only. Further research is recommended.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182