Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An analysis of two antenna elements intended for usage in a circular array.

An analysis of two antenna elements intended for usage in a circular array. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Snitting Tomas
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00645-615)
Nyckelord cirkulär gruppantenn, Vivaldi antenn, YAGI-Uda, radio communication, circular array, Vivaldi antenna, 340, 34, E3643
Sammanfattning Cirkulära gruppantenner möjliggör styrning av antennlober i hela det horisontella planet, vilket kan utnyttjas för att öka störskydd och minska risken för upptäckt. Målet med arbetet har varit att konstruera antenner för bruk i en elektriskt liten gruppantenn. De valda antennelementen är av typerna Yagi-Uda och Vivaldi. Rapporten innehåller resultat från beräkningar och mätningar, samt en beskrivning av hur antennerna konstruerats. Beräkningarna utfördes med NEC3 (Numerical Electromagnetics Code 3) och ett FDTD (Finite Difference Time Domain) program.
Abstract Circular array antennas give the possibility to excite and control antenna lobes in the horizontal plane. This can be used to decrease risk of interception and interference. The aim with this work has been to design antennas for usage in an electrically small array. The studied antenna elements were of Yagi-Uda and Vivaldi type. The report contains a description of how the antennas were designed and results from calculations and measurements. The calculations were performed using NEC3 (Numerical Electromagnetics Code 3) and a FDTD (Finite Difference Time Domain) code.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182