Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett koncept för uppföljning och analys av marina förbands verksamhet.

Ett koncept för uppföljning och analys av marina förbands verksamhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00647-201)
Nyckelord uppföljning, analys, registrering, system, målstyrning, lesson learned, databas, organisation, evaluation, analysis, registration, record, system, data base, 11
Sammanfattning I Marinens Taktiska centrum (MTC) uppdrag ingår att analysera nationella och internationella övningar samt att ta fram metoder och modeller för ett nationellt uppföljningssystem. Metodrapporten redovisar ett koncept för ett sådant nationellt uppföljningssystem. Denna rapport redogör för hur man med hjälp av ett så kallat målstyrningskoncept kan ta hand om övningserfarenheter och hur dessa skall analyseras och distribueras inom organisationen för att kunna utgöra grunden för en fortsatt utveckling av de marina förbandens taktik. En beskrivning gällande implementering av ett uppföljningssystem inomMarinen har också inkluderats. Dessutom diskuteras dagens och framtidens uppföljnings- och analysverktyg samt deras utvecklingspotential inom ramen för uppföljning och analys. Rapporten syftar till att klarlägga strukturen på samt att belysa vikten av ett fungerande ansvarsförhållande inom framförallt marinen vad avser uppföljning och analys.
Abstract One of the tasks of the Swedish Naval Warfare Centre (MTC) is to analyse and evaluate national and international maritime exercises, and another is to build and implement models and tools for a national evaluation system. This report describes a method to build and implement such a system. This report focuses on how to produce "Lessons Learned" and how to distribute them to the organisation in order to develop the tactics of the maritime armed forces. The available evaluation systems of today are discussed. Furthermore, the future demands of such a system are reflected, and so is the importance to continuously making progresses. The main aim of this report is to demonstrate the importance of a functional structure within an analysing organisation and to illustrate that the responsibilities within the organisation have to be clarified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182