Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrerat fortifikatoriskt skydd - Arbetslägesrapport 1997.

Integrerat fortifikatoriskt skydd - Arbetslägesrapport 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindqvist Stig, Andersson Folke, Forsberg Ann-Sofie, Forsén Rickard, Holm Gunnar, Hägglund Bengt, Laine Leo, Liljegren Tore, Pers Lisbeth, Tollbom Bertil, Åström Ulla-Stina
Ort: Stockholm
Sidor: 85
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-19
Rapportnummer: (FOA-R--97-00649-311)
Nyckelord Fortifikationer, Anläggningar, Vapen, Vapenverkningar, Datormodeller, Simulering, Fortification, Weapon, Weapon effects, Computer model, Simulation
Sammanfattning På uppdrag av Försvarsmakten (FM) har ett långsiktigt arbete påbörjats med mål att genom integrering av olika skyddstekniker (mekaniskt skydd, signaturanpassning och sensoraktiverat skydd) mot de olika hot som kan komma att uppträda, ge möjlighet till en anpassad produktion och anpassning av FM anläggningar. I detta ingår även att utformning/utvärdering av skydd mot sabotage, inbrott och terroristhandlingar skall behandlas. För att nå detta mål har arbetet inriktats mot att utveckla en datoriserad verkans- och simuleringsmodell. I denna skall, för en godtycklig anläggning eller ett anläggningskoncept (fast, faströrligt eller rörligt) kunna beskrivas verkan av angrepp med konventionella vapen, dels på anläggningen som sådan och på de i anläggningen ingående skyddselementen, dels på det som anläggningen skall skydda (installationer, människor, materiel). Förutom det ovan nämnda ingår i uppdraget att utveckla metoder och modeller för riskvärdering vid ammunitionslagring. Arbetet har påbörjats 1997 och den nu föreliggande arbetslägesrapporten redogör för årets arbete. Detta har koncentrerats till det mekaniska skyddet och till att strukturera de olika ingående deluppgifterna samt till en första enkel ansats till den datoriserade verkans- och simuleringsmodellen. Modellen har getts arbetsnamnet MIFORT (Modell för Integrerat FORTifikatoriskt skydd).
Abstract By order of the Swedish Armed Forces a long term work has been started with objective to create a method possible to optimise between various protective measures such as mechanical protection, camouflage and sensor activated protection of fortifications subjected to existing and coming threats. Also included are design and evaluation of protection against terrorism, sabotage and burglary. In order to reach this goal the work is aiming at developing a computer code for simulations of weapons effects and damage to the structure, protective components and inner objects such as personnel and equipment. In the code it should be possible to model an arbitrary structure or protection concept such as fixed, mobile or a combination of both. Also included in the project is development of tools for ammunition storage risk assessment. The work was initiated during 1997 and in the report a summary is made of work from the first year which concentrated on mechanical protection models, a structuring of the different tasks involved and creating a first rudimentary computer code. Tentative title of the code is MIFORT (Model of Integrated FORTifications protection).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182