Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optimering av fokuseringsalgoritmen i ISAR.

Optimering av fokuseringsalgoritmen i ISAR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Schönborg Niclas
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-10
Rapportnummer: (FOA-R--97-00654-615)
Nyckelord radar cross section, focussing, ISAR, radarmålarea, fokusering, E3015, 340, 34
Sammanfattning En ny algoritm som optimerar fokuseringen i ISAR har utvecklats. Avsikten är att bättre kunna utnyttja mätdata från befintliga och kommande radarmålareamätningar p´ a olika föremål. Den nya algoritmen har implementerats i datorprogrammet ISAR 2. 1. Mätdata har använts för att utvärdera den nya algoritmen, med gott resultat. För godtyckliga frekvens- och vinkel-intervall ger den nya algoritmen en upplösning som är bättre än vad den tidigare ger. Rapporten riktar sig främst till dem som använder och utvecklar metoder för ISAR-analys.
Abstract A new algoritm that optimizes the focussing in ISAR has been developed. The new algoritm is now implemented in the ISAR 2.1 package. Measurement data has been used to evaluate the new aloorithm. The results were very good. The new algoritm gives, for arbitrary bandwidths and angles, a better resolution compared with the previous one. This paper is written for those who use and develop ISAR methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182