Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Instrumenterade beskjutningsprov, del 2.

Instrumenterade beskjutningsprov, del 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-01
Rapportnummer: (FOA-R--97-00655-310)
Sammanfattning En serie experiment har genomförts för att undersöka Lee & Tarvers brinnmodell för CompB (hexotol) i tunna skivor inneslutna mellantäckplåtar, jämför explosivt reaktivt pansar. Försöken har genomförts i en konventionell beskjutningskanon hos Bofors AB. Man har funnit att brinnmodellen förutsade en kritisk hastighet varvid initiering skulle ske till 810 m/s, experimentellt befanns denna hastighet vara 1060-1100 m/s. Samma typ av sprängämne användes som de amerikanska data till brinnmodellen har bestämts utifrån. Det har vid rapportens skrivande framkommit att det amerikanska sprängämnet var pressat, vilket förklarar skillnaden i predikteringen av gränshastigheten ovan. Resultaten visar på dels skillnaden i uppträdande efter pressning respektive gjutning av samma sprängämne, med avseende på dess stöt till detonationskänslighet, och hur viktigt det är att vi själva kan bestämma sådana data.
Abstract A series of experiments has been performed in order to investigate the ability of Lee & Tarvers reaction-rate model for CompB high-explosive in thin disc inbetween coverplates. The experiments have been conducted in a conventional impact test gun with a calibre of 15 mm at Bofors AB. We found that the model predicted a critical impact velocity when initiation occurs to be 810 m/s. The experiments showed that the critical velocity is 1060-1100 m/s. Same type of high explosive is used as the Lawrence Livermore published parameters for the model is taken from. However, some of the difference could emanate from differencies in the casting technique. Also there is a suspicion that some could emanate from the models ability to describe the inert behaviour of the high-explosive subjected to reflected shockwaves.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182