Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Självupprättande ledningsnät - Stommen i ett mångsidigt och internationellt inriktat totalförsvar.

Självupprättande ledningsnät - Stommen i ett mångsidigt och internationellt inriktat totalförsvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöberg Eric
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-14
Rapportnummer: (FOA-R--97-00659-170)
Nyckelord ledningsnät, fjärrstyrning, sensornät, UAV, UGV, precisionsvapen, självupprättande, SWERAP, command network, remote control, sensors, precision weapon, self-establishing, 12
Sammanfattning I projektet "Analys av hot vid internationella operationer" väcktes tidigt idén att pröva vilka möjligheter som finns att med ny teknik minska de målkonflikter och risker som beslutsfattare kan ställas inför vid internationella operationer. Det självupprättande spanings- och ledningsnät som behandlas i denna rapport antages kunna användas för en mångfald uppgifter i hela spektret från akut assistans vid olyckor och naturkatastrofer till ingripande mot tungt beväpnade förband. Spanings- och ledningsnätet möjliggör fjärrstyrning av farkoster och annan utrustning inom det område som täcks av nätet. Det skapar också goda förutsättningar för användning av precisionsvapen. I båda fallen möjliggör detta att man med en liten mängd tillförd materiel och personal kan få en avsevärd förmåga att verka inom ett konflikt- eller katastrofområde. Den systembestämmande materielen i nätet är förarlösa luftfarkoster, UAV:er, som kan starta och landa vertikalt, stå stilla i luften samt förflytta sig med hög fart. Dessa förses med "smarta antenner" och används bland annat som upphöjda noder i ett yttäckande, luftburet radiolänknät.
Abstract At an early stage of the study "Threat and risk analysis of Peace Support Operations" the idea was raised to examine to what extent the problem of conflicting objectives could be resolved by the use of new technology. The self-establishing communications, surveillance and command network outlined in this report would be useful for supporting a multitude of tasks in situations ranging from different kinds of emergencies to military intervention. The self-establishing network enables remote control of vehicles as well as other kinds of equipment within the area covered by the network. It also creates favourable conditions for the use of precision weapons. In both cases the outcome will be that a quantitatively modest supply of personnel and equipment will create a considerable capability to act within an emergency or conflict area. The core components of the network are Uninhabited Aerial Vehicles, UAV:s, able to take-off and land vertically, hover in the air and move at high speed when needed. these are equipped with "smart antennas" and used as elevated nodes in an airborne wide area telecommunications network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182