Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hydroakustiskt bakgrundsbrus: fluktationer och tidsderivata.

Hydroakustiskt bakgrundsbrus: fluktationer och tidsderivata. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ljungdahl Gösta
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-27
Rapportnummer: (FOA-R--97-00660-313)
Nyckelord Hydroakustik, Bakgrundsbrus, Tidsderivata, Stationaritet, Hydroacoustics, Ambient noise, Time derivative, Stationarity
Sammanfattning I syfte att undersöka möjligheterna att detektera en annalkande torped genom ökningen av dess buller redovisas i rapporten en förstudie av ett transformerat hydroakustiskt bakgrundsbrus. Bakgrundsbruset har mätts med hydrofon med transformeras då man, som ett mått på bullerökningen, beräknar den hydroakustiska medeleffektens tidsderivata. Preliminära studier av det transformerade bakgrundsbruset vid två olika sjötillstånd, 1 och 6 motsvarande lätt och hård bris, visar att medelbruseffektens derivata, approximerad med en löpande differenskvot, ej är normalfördelad utan dess fördelning ter sig oberoende av vilket sjötillstånd som råder. Fördelningen är närbesläktad med den dubbelexponentiella eller Laplacefördelningen men har en något skarpare topp och mindre halvvärdesbredd. Skattningar av statistiska moment baserade på delar av den totala datalängden indikerar att fördelningen är åtminstone svagt stationär. Tidsderivatans frekvensspektrum är mer bredbandigt än medeleffektens och uppvisar större effekt vid höga frekvenser relativt sett. Beräknade spektra uppvisar även vikningsdistorsion och en högre samplingsfrekvens kan därför vara motiverad. Beräknade spektra för de två sjötillstånden visar också en signifikant skillnad i nivå överlag och dessutom vid låga frekvenser en annan struktur.
Abstract In order to investigate the possibilities of detecting an approaching torpedo via the increase in the hydroacoustic power level this report describes preliminary studies of a transformed hydroacoustic ambient noise.The noise is measured by hydrophone but becomes transformed when one calculated the time derivative of the average hydroacoustic power. Studies of two different sea states, 1 and 6 corresponding to smooth and high waves, show that the time derivative of the average noise power, approximated by a ratio, has a distribution which is not Gaussian and which seems to be independent of the sea state. The distribution resembles the double exponential or Laplace distribution but has a sharper maximum and smaller full width half maximum. Estimates of the statistical moments based on consecutive portions, of various lengths, of the total data length indicate that the didtribution is at least weakly stationary. The frequency spectrum of the derivative has a larger bandwidth than the mean power spectrum. The spectral also exhibit aliasing and a higher sampling rate may therefore be required. The overall level of the spectra is different for the two sea states and exhibits also different low frequency behaviour.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182