Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktivt hasplad fiberlänk för styrning av ROV.

Aktivt hasplad fiberlänk för styrning av ROV. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Marits Erik, Ström Paul, Sundelin John
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-26
Rapportnummer: (FOA-R--97-00665-313)
Nyckelord Fiberhaspling, fiberoptisk kommunikation, ROV, försöksplattform, kraftreglersystem, Fiber winding, fiber optic communication, ROV, test platform, force control system
Sammanfattning En fiberoptisk kommunikationslänk erbjuder en rad fördelar, framför allt en störfast och bredbandig förbindelse. En stor svårighet i undervattenssammanhang är att åstadkomma en varaktig förbindelse mellan två rörliga plattformar, utan att räckvidd och manöverförmåga begränsas i alltför stor utsträckning. På FOA har man utvecklat ett demonstrationssystem där en optisk fiber hasplas mellan en obemannad undervattensfarkost och en bemannad moderfarkost. Uthålligheten hos ROV:en begränsas inte av att fibern tar slut, den hasplas ut eller in när farkosten rör sig relativt moderplattformen. Haspelsystemet har visat att tekniken med en aktivt hasplad fiberoptiskt kommunikationslänk för undervattenstillämpningar är en realiserbar möjlighet. Tekniken är lämplig för system med höga krav på uthållighet, men med lägre krav på räckvidd och hastighet. Denna rapport är framförallt en presentation av FOAs haspelsystem. Vi visar också på några möjliga tillämpningar, övervakning av hamninlopp, minletning och minröjning samt en försöksplattform, där principen med en aktivt hasplad fiberlänk kan komma till nytta.
Abstract A fiber optic communkcation link offers a number of advantages, it is immune to electronic warfare and capable of transmitting large amounts of information. A difficulty in underwater applications is to achive a durable link between two platforms in motion, without a servere loss of controllability and range. FOA has developed a platform that demonstrates the principle of an actively reeled fiber optic link between an unmanned underwater vehicle and a manned vessel. The technique has been proven suitable for underwater applications with short range and moderate speed, but where endurance is important. This report is a presentation of FOA´s actively reeled fiber optic communication system, but some possible applications with such a link are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182