Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Haspelsystem för fiberoptisk kommunikation under vatten.

Haspelsystem för fiberoptisk kommunikation under vatten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Marits Erik, Ström Paul, Sundelin John
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-26
Rapportnummer: (FOA-R--97-00666-313)
Nyckelord Fiberhaspling, Fiberoptisk kommunikation, ROV, Försöksplattform, Kraftreglersystem, test platform, force control system, fiber winding, fiber optic communication
Sammanfattning En fiberoptisk kommunikationslänk erbjuder en rad fördelar, framför allt en störfast och bredbandig förbindelse. En stor svårighet i undervattenssammanhang är att åstadkomma en varaktig förbindelselänk mellan två rörliga plattformar, utan att räckvidd och manöverförmåga begränsas i alltför stor utsträckning. På FOA har man utvecklat ett demonstrationssystem där en optisk fiber hasplas aktivt mellan en obemannad undervattensfarkost och en bemannad moderfarkost. Uthålligheten hos ROV:en begränsas inte av att fibern tar slut, den hasplas ut eller in när farkosten rör sig relativt moderplattformen. Haspelsystemet har visat att tekniken med en aktivt hasplad fiberoptiskt kommunikationslänk för undervattenstillämpningar är en realiserbar möjlighet. Tekniken är lämplig för system med höga krav på uthållighet, men med lägre krav på räckvidd och hastighet. Denna rapport ger en teknisk beskrivning av FOAs haspelsystem och dess reglersystem, samt föreslår en vidareutveckling av tekniken för att åstadkomma en avancerad försöksplattform för undervattensprov.
Abstract A fiber optic communication link offers a number of advantages, it is immune to electronic warfare and capable of transmitting large amounts of information. A difficulty in underwater applications is to achieve a durable link between two platforms in motion, without a servere loss of controllability and range. FOA has developed a platform that demonstrates the principle of an actively reeled fiber optic link between an unmanned underwater vehicle and a manned vessel. The technique has been proven suitable for underwater applications with short range and moderate speed, but where endurance is important. This report is a technical description of FOA´s actively reeled fiber communication system. A further development of the technique to achieve an advanced test platform for underwater research is also proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182