Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av taktisk sanering : fältförsök för att studera kontaminering av fordon efter passage genom ett med similiämne belagt vägavsnitt.

Behov av taktisk sanering : fältförsök för att studera kontaminering av fordon efter passage genom ett med similiämne belagt vägavsnitt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Lars, Karlsson Rose-Marie, Nordstrand Melker, Nygren Yvonne, Rittfeldt Lars
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-08
Rapportnummer: (FOA-R--98--00971-862)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, C-stridsmedel, kontaminering, fordon, grusväg, bandfordon, hjulfordon, sanering, tributylfosfat, metylsalicylat, självsanering, chemical warfare agents, contamination, vehicles, gravelled road, armoured tracked vehicles, cross-country trucks, decontamination, tributhyl phosphate, methyl salicylate, self contamination
Sammanfattning Det genomförda fältförsöket är ett i en rad försök som FOA och SkyddS genomför för att få beslutsunderlag och data till riskmallar för fordon som passerat ett med C-belagt vägavsnitt. Försöken genomfördes på fuktig grusväg med bandfordon (pansarbandvagn 401) och hjulfordon (terrängbil 13). Kontaminering på några viktiga ytor bestämdes med avtorkning samt därefter kemisk analys. Andningsrisken runt de kontaminerade fordonen mättes upp genom att ta luftprover med adsorbentrör 1,5 meter från fordonen. Passagen genom belagt vägavsnitt (500 m) gjordes med 5 och 40 km/t. Därefter kördes 18,6 km på ren fuktig väg för att studera minskningen av kontamineringen på fordonen (självsanering). Provtagning gjordes även efter 6,2 km. Resultaten visar att i första hand de ytor som varit i kontakt med vägbanan var kontaminerade. Övriga ytor på fordonen kontaminerades i mycket liten grad, troligen beroende på att vägen inte var tillräckligt fuktig. De kontaminerade ytorna som inte varit i kontakt med markytan bedöms som "riskfri yta". På grund av torrt och soligt väder bevattnades vägbanan flera gånger under försökets gång, men torkade snabbt. Självsaneringen genom att köra på ren väg var betydande, på bandfordonen minskade kontamineringen med mer än 95 % efter 18,6 km. Hjulen renades i mindre grad, 80-90 %. Luftkoncentrationen intill fordonen efter passagen av belagt område varierade mellan några mg/m3 till 130mg/m3. Det innebär att andningsrisken är liten om man vistas utan skyddsmask ett stycke från fordonen.
Abstract This field trial is one of many tests that FOA has made in collaboration with the National NBC-Defence School. The objective is to obtain data to set up a risk model for vehicles passing through an area contaminated with chemical warfare agents. The trials have been carried out on a wet gravelled road, since these conditions are supposed to give the biggest risk of contamination. Armoured tracked vehicles and cross-country trucks were passing through a contaminated area (500 m). Surface samples were taken and analysed chemically. The inhalation risk was measured by taking air samples 1,5 m from the vehicles. The vehicles were then driving on a clean wet road to study the self-decontamination. The result shows that the uptake of the vehicles was rather low. The highest level of contamination was measured on the parts that had been in contact with the road, since the road was not wet enough. After driving on a clean road for 18,6 km, the contamination of the tracked vehicles was reduced by 95 %. The contamination of the wheels was reduced by 80-90 %. The contamination of the air varied between a few mg/m3 up to 130 mg/m3, so the inhalation risk should be very small a short distance from the vehicles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182