Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Icke-dödliga vapen - en möjlighet eller ett hot?

Icke-dödliga vapen - en möjlighet eller ett hot? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran, Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 134
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00634-170)
Nyckelord icke-dödliga vapen, vapentekniker, internationella operationer, konventioner, biologiska effekter, scenarier, non-lethal weapons, technologies, Peace Support Operations, conventions, biological effects, scenarios, 16
Sammanfattning En av uppgifterna inom projektet "Analys av hot vid internationella operationer" var att genomföra en undersökning av kunskapsläget inom området icke-dödliga vapen och dessa vapens påverkan på internationella operationer. Icke-dödliga vapen, såsom vattenkanoner, tårgas och gummikulor, har använts under många år. Den tekniska utvecklingen och det ökade intresset för internationella operationer har ökat intresset för andra typer av potentiella icke-dödliga vapentekniker. Dessa vapentekniker spänner över ett stort område. Allt från akustiska vapen mot människor till olika kemiska och biologiska tekniker vars primära syfte är verkan mot materiel. I rapporten ges ett förslag på en svensk definition av icke-dödliga vapen. Dessutom genomförs en uppdelning av området i olika tekniker. Vidare diskuteras hur internationella konventioner och etiska aspekter påverkar möjligheten att använda dessa vapen. Ett stort problem vid diskussionen om icke-dödliga vapen är de medicinska effekterna, då de rapsodiska beskrivningarna av användning av vapnen inte har varit föremål för en samlad undersökning. Ett antal typsituationer har tagits fram för att ge en översiktlig bedömning av icke-dödliga vapens potential vid olika tillämpningar inom ramen för internationella operationer.
Abstract One task to the project "Threat and risk analysis of Peace Support Operations" was to study the status of general knowledge of Non-Lethal Weapons (NLW), and how these kinds of weapons influence Peace Support Operations (PSO). NLW, such as water cannons, teargas and rubber bullets, have been used for many years. The technological development and the increasing interest in PSO have increased the interest in other types of potentially Non-Lethal Weapon technologies. These weapon technologies spans a vast area, from acoustic weapons against humans to different kinds of chemical and biological techniques whose prime targets are material. This report proposes a Swedish definition of NLW are also devided into different areas due to different technical parameters. the influence of different conventions and ethical aspects in putting constraints on the use of these kinds of weapons are discussed. One major problem with any type of NLW is the lack of studies of medical effects. There are some experience of injuries, but there is no compilation of these. To give an overwiev of potential areas of use for NLW in PSO, a number of scenarios have been developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182