Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Measurements on TEM horn antennas.

Measurements on TEM horn antennas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helgesson Bengt-Göran
Ort: Linköping
Sidor: 86
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00672-612)
Nyckelord TEM Horn, Impulse Radiating Antenna, Antenna Measurement, HPM, High Power Microwave, Impulsantenn, Antennmätningar, Högeffekt pulsad mikrovåg, 34, E3019
Sammanfattning Denna rapport presenterar en sammanfattning av några av teorierna kring impulsantenner och TEM horn. Frekvensdomänmätningar på tre olika TEM horn presenteras för att karakterisera antennerna och de jämförs med teorimodellerna. Slutligen visas tidsdomänmätningar på antennerna och resultaten jämförs med förutsägningarna gjorda utifrån frekvensdomänmätningarna. - Rapportens nytta för det civila och militära försvaret är att bidraga till den ökade kunskap som krävs om impulsantenner, för att bedöma hotbilden från ickenukleära EMP-källor.
Abstract This report presents a summary of some theories on Impulse Radiating Antennas and TEM horn antennas. Frequency-domain measurements on three different TEM horns to characterize the antennas are presented and compared to theoretical models. Finally, time-domain measurements on the antennas are shown and the results are compared to the predictions made on basis of the frequency-domain measurements. The present work is beneficial to the civil and military defence, in the sense that it contributes to the Impulse Antenna knowledge needed to assess the threat from nonnuclear EMP sources.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182