Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptiska hydrofoner testade i mättank.

Fiberoptiska hydrofoner testade i mättank. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kullander Fredrik, Gruffman Stig
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-10
Rapportnummer: (FOA-R--98-00680-409)
Nyckelord hydrophone, fiber optic sensor, fiber optics, sensor, interferometer, hydroacoustics, hydrofoner, fiberoptisk sensor, fiberoptik, sensor, interferometer, hydroakustik, 33, 330, E3026
Sammanfattning Rapporten redovisar mätningar med fiberoptiska hydrofoner i FOAs tank för hydroakustiska,mätningar i Ursvik sommaren 1996. Hydrofonerna var uppbyggda som Mach-Zehnder interferometrar med en passiv demoduleringsmetod utnyttjande 3*3 kopplare. Tre olika utformade mäthuvuden frekvenskaraktäriserades med avseende på känslighet i ett frekvensband från 2 till 150 kHz. Mätningar visade att det relativt enkelt går att göra fiberoptiska hydrofoner som är lika känsliga eller känsligare än konventionella hydrofoner, för frekvenser under bandbegränsning given av det fiberoptiska sensorhuvudets dimensioner. De testade mäthuvudena hade däremot ojämn frekvenskaraktäristik i det uppmätta frekvensbandet och en mer noggrann design krävs för att få rak frekvensgång. En viktig försvarstillämpning utgörs av övervakning och spaning under vatten. Fiberoptiska hydrofoner kan kopplas samman i distribuerade nät med flera fiberoptiska sensorer som i kilometerstora system kan ge samlad information för upptäckt av främmande farkoster. Helt optiska hydrofonnät blir praktiskt taget omöjliga att avlyssna. okänsliga för elektromagnetiska störningar och får hög informationsbehandlingskapacitet.
Abstract This report describes measurements with fiber optic hydrophones at the hydroacoustic tank facility in Ursvik, summer 1996. The hydrophones were Mach-Zehnder interferometers using a 3*3 directional coupler for passive demodulation of the sound signal. Three different sensor heads were frequency characterized with regard to sensitivity. The measurements show that fiberoptic hydrophones that were comparatively easy to construct have equal or higher sensitivity than conventional hydrophones in a low frequency band (limited by the hydrophone dimensions). However, the sensitivity as function of frequency in the measured band varied. More careful design is needed to obtain a flat frequency response. Underwater surveillance is a major defence application of fiber optic sensors. Fiber optic hydrophones can be connected to each other forming kilometer sized arrays with the ability to detect and locate intruding craft. All optical hydrophone networks are almost impossible to intercept, immune to electromagnetic interference and can carry much information.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182