Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1997 för FoT-området Modellering och Simulering.

Årsrapport 1997 för FoT-området Modellering och Simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Odar Susanne
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-24
Rapportnummer: (FOA-R--98-00684-202)
Nyckelord Modeller, simulering, modellstrategi, Distribuerad Interaktiv Simulering, High Level Architechture, perspektivplanering, models, simulation, strategy of modelling, distributed interactive simulation, High Level Architechture, long term planning, annual report, 8
Sammanfattning Rapporten omfattar resultaten från budgetåret 1997 inom forskningsområdet Modellering och Simulering. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Vidare redovisas olika verksamheter som genomförts för att samordna modellering och simulering, främst inom FOA. FOA har också praktiskt prövat att sammankoppla tre modeller inom luftvärnsområdet enligt den amerikanska HLA-standarden (High Level Architecture). Resultat från detta redovisas.
Abstract This report summarizes the results from the fiscal year 1997 within the Defence Research Establishment (FOA) research area Modelling and Simulation. The report includes a summary of the aim and the direction of the research area and also the national and international development. Activities aiming to co-ordinate modelling and simulation, primarily within FOA are described. An experiment for applying HLA (High Level Architecture) on three existing models has been carried out, and the result of the experiment is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182