Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1997 för FoT-området Skydd och anläggningsteknik.

Årsrapport 1997 för FoT-området Skydd och anläggningsteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljegren Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-24
Rapportnummer: (FOA-R--98-00686-311)
Nyckelord Fortifikatoriskt skydd, krigsbrand, sabotage, bebyggelse, fasta anläggningar, flexibla skydd, fortification, wartime fire, sabotage, buildings, High Performance Concrete, protection
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOAs forskning inom Forsknings- och Teknikutvecklingsområdet Skydd och anläggningsteknik under 1997. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och den internationella utvecklingen. Omfattning och inriktning av forskningen är mot försvarsmaktens behov av skydd i anläggningar inom bl a lednings- och underrättelsefunktionerna. Vidare mot flexibla skydd/temporära uppehållsplatser, som vid utnyttjande i rörlig strid, i vissa fall kan vara transportabla/flyttbara och som dessutom medger förändringar i skyddsnivå samt för förband grupperade till försvar av t ex infallsportar, stödjepunkter och bevakningsobjekt. Härutöver bedrivs forskning bl a avseende skydd vid internationella operationer, skydd vid sabotage, inbrott och terroristhandlingar, riskvärdering vid explosion i ammunitionslager samt krigsbrandforskning. Den nationella forskningen bedöms - med den anpassning som erfordras för svenska förhållanden - i stort överensstämma med den internationella utvecklingen. Bland forskningsresultaten kan bl a framhållas den verksamhet som bedrivs inom området högpresterande betong och där den fortsatta verksamheten visar på förbättrade möjligheter till ballistiskt skydd. En datoriserad värderingsmodell för konventionell vapenverkan som på sikt skall kunna integreras med bl a signaturanpassning och sensoraktiverat skydd har påbörjats och en första demoversion har visats. I direkt anslutning till modellen sker arbeten med olika databaser och delmodeller för sabotage, inbrott och terroristhandlingar samt verkan av brand och rök.
Abstract The report is a summing up of the research of The Defence Research Establishment in Fortification and construction engineering. In the report you will find a summing up of the results and the aim and directions of the research area but also the national and the international development. Within the research area work is performed to meet the need of the military defence of fixed fortifications among other things for command and intelligence. But also against flexible protection for use in an unfixt combat, sometimes mobile and with possibilites to different protection levels and for military units grouped for local defence and guard. Furthermore research is made for international operations, protection against sabotage and housebreaking, terrorist activity and wartime fire. The national research seems, with adaption to Swedish conditions, follow the international development. Among the results of the research some will be noticed: -High Performance Concrete seems to be good for protection. - Work has started to develop a computer valuation model for fortification protection. In the next step the model will be able to integrate. e.g. with Low Observables.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182