Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1997 för FoT-området Samband och Telekommunikation.

Årsrapport 1997 för FoT-området Samband och Telekommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tarras-Wahlberg Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--98-00688-504)
Nyckelord Radiokommunikation, datakommunikation, samband, vågutbredning, paketradio, ELSA, smygradio, datakompression, kanalmodeller, telekonfliktanalys, satellitkommunikation, navigeringssystem, GPS, GLONASS, radio communication, data communication, radio wave propagation, packet radio, antennas, stealth radio, data compression, channel models, EMI, EMC, communication satellite, navigation systems, GPS, GLONASS, 8
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOAs forskning 1997 inom FoT-området Samband och Telekommunikation. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning, den nationella och internationella utvecklingen samt genomförd verksamhet och erhållna resultat. Forskningsområdet omfattar tillämpad forskning för försvarets behov inom områdena tyst och säkert samband, robusta telekommunikationsnät, radiovågors utbredning, telekonfliktanalys samt moderna navigeringssystem. Verksamheten inriktas mot att komplettera den civila forskningen inom området mot försvarsspecifika behov. Särskilt prioriterad har forskningen varit kring smygradioteknik, robusta informationssystem samt telekonfliktanalys. Utöver vad som anges i rapporten har forskningsområdet deltagit i och givit direkt stöd till försvarsmaktens olika sambands- och ledningsstudier. Verksamheten har bedrivits i samarbete med bl a LiTH och Helsingfors Tekniska Högskola. Forskningen inom samband och telekommunikation ger försvaret på sikt förbättrade möjligheter att välja robusta, störsäkra och tysta sambandssystem. Underlag skapas för hur ett framtida mobilt paketradionät bör utformas. Dessutom skapas kunskap om vågutbredningsförhållanden samt förståelse för och åtgärder mot telekonfliktproblem.
Abstract This report summarizes the result from the fiscal year 1997 within the FOA research area of Communication Systems. The research area consists of applied research in the field of robust and secure communication including wave propagation, for the need of the Armed Forces. In the report you will find a summing up of the results, the aim and directions of the research area, but also the national and international development in the field of communication technique. The research is primarily focused om military applications by using the results from the civilian sector. Some of the results of the research are -new techniques and models for robust communication, -new models for wave-propagation (HF- and UHF/VHF-band), -new technique for data compression, -models for intersystem interference (EMC), -jamming of modern navigation system, -electrically steerable broadband antennas for communication.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182