Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1997 för FoT-området Människa - system - interaktion.

Årsrapport 1997 för FoT-området Människa - system - interaktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--98-00689-706)
Nyckelord Visuella Sökexperiment, dynamiskt färgseende, mental arbetsbelastning, psykofysiologisk aktivering, temporala Displayer, multisensorintegration, bildförstärkare, ögonfarliga lasrar, fjärrstyrning
Sammanfattning Människans förmåga att hantera den stora mängd information som moderna vapen och ledningssystem kan generera är idag gränssättande för systemens effektivitet. Den komplexa karaktären hos moderna militära system inom alla försvarsgrenar och den belastning de utsätter användaren för gör att dessa inte kommer att fungera säkert och effektivt utan att man skapar goda gränssnitt mellan användare och system. MSI-frågorna har därför fått en central betydelse i moderna lednings-och vapensystem. Exempel på sådana system är JAS-systemet, StriC, YS 2000, Viking och kommande attackhelikoptrar m fl system. Goda MSI-lösningar kräver ett integrerat arbetssätt mellan användare, utvecklare-producenter och forskare. Ett sådant arbetssätt utvecklas nu gradvis inom området.
Abstract The ability of man to absorb and process the large quantities of information that modern Weapons- and Command/Control - systems can generate is today the limiting factor when it comes to the efficiency of these systems. The complex character of modern military systems, within all services, and the stress they apply to the user/decision-maker means that a safe and efficient use of these systems will not be realized without a good interaction between systems and users. MSI-aspects are therefore of vital importance to the efficiency of modern Weapons- and Command/Control-systems. R&D efforts are currently focused on the JAS-system, tactical StriC, YS 2000, New Submarine et.al. Effective MSI-solutions demand an integrated development effort and more of operation between users, developers-producers and scientists. This is now gradually evolving.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182