Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1997 gällande N-forskning, B- och C-forskning samt Gemensamt NBC, inkl bioteknik.

Årsrapport 1997 gällande N-forskning, B- och C-forskning samt Gemensamt NBC, inkl bioteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Norlander Lena, Liljegren Tore, Sandström Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 105
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-24
Rapportnummer: (FOA-R--98-00692-861)
Nyckelord Kärnvapen, Biologiska vapen, Kemiska vepen, Hotanalyser, Skyddsforskning, Nuclear weapon, Biological warfare weapon, Chemical warfare weapon, Threat analysis, NBC
Sammanfattning FOA har som ett särskilt ansvar att följa utvecklingen inom områdena biologiska och kemiska stridsmedel samt kärnvapen. Hotbildsanalyser pågår kontinuerligt och resultaten ligger till grund för statsmakternas ställningstagande rörande inriktning och omfattning av skyddsåtgärder mot dessa stridsmedel. Bevakning och analys av den tekniskt/vetenskapliga utvecklingen inom området är en viktigt komponent för att tidigt kunna slå larm om nya forskningsresultat som skulle kunna påverka hotbilden. Forskningen syftar till att kunna upplösa osäkerheten om NBC-stridsmedel och deras karaktär, verkan och skydd samt konsekvenser av insatser. Intressenter inom totalförvaret har informerats om utvecklingen inom NBC-området och därmed getts möjlighet att beakta nya fakta i sina planeringar. FOAs internationellt erkända kompetens har bland annat medfört att personal från FOA ofta efterfrågas av FN för inspektioner och analyser av de kemiska och biologiska programmen i Irak. FOA har under året varit engagerat i åtta uppdrag inom UNSCOMs verksamhet. Med anledning av Sveriges ratificering av C-vapenkonventionen (CWC) har åtgärder vidtagits för att anpassa verksamheten vid FOA till CWCs krav på tillverkning och lagring av listade kemikalier.
Abstract FOA monitors and investigates scientific and military-technical research in the NBC area in order to alert the Swedish state and the Swedish Total Defence system if new dangers emerge. Threat analyses are continuously made and issues concerning NBC-weapons are forwarded to government and parliament. The research generates knowledge about properties, effects, means of protection and medical care aspects of NBC. Representatives within the Swedish Total Defence system have been informed about the latest development within the field. NBC-expertise has been required by the United Nations for inspections in and analyses of the chemical and biological warfare programs of Iraq. FOA has been engaged by UNSCOM for eight missions during 1997. As being one of the convention states, Sweden has an obligation to follow the requirements of the Chemical Weapon Convention. FOA´s Department of NBC Defence in Umeå has adapted its production and storage of chemicals in compliance with CWC´s lists.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182