Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datafusionsmetoder för sammanställning och analys av underrättelsedata - en förstudie.

Datafusionsmetoder för sammanställning och analys av underrättelsedata - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bråmå Åsa, Fransson Jörgen, Jöred Karsten, Schubert Johan
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-08
Rapportnummer: (FOA-R--98-00698-505)
Nyckelord datafusion, situationsanalys, hotanalys, adaption, underrättelseanalys, data fusion, situation assessment, threat assessment, intelligence analysis, E14362, 73
Sammanfattning Denna rapport är en förstudie angående forskning om datafusionsmetoders användning inom underrättelsedata. Vi har studerat ett antal problemområden och lagt fram följande fyra projektförslag. 1. Datafusion för underrättelsebearbetning -Datafusion för COMINT -Datafusion för presentation av händelser -Presentation av underrättelsedata. Förstudien genomfördes och rapporten skrevs 1995.
Abstract This report is a prestudy regarding research about the usage of data fusion methods in intelligence analysis. We have studied a number of applications areas and presented four following proposals: Datafusion for intelligence analysis Data fusion for COMINT Datafusion for presentation of events Presentation of intelligence data. This prestudy was done and the report written in 1995.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182