Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

VMS stridsfordon. Radiokommunikation vid 60 GHz. Förstudie.

VMS stridsfordon. Radiokommunikation vid 60 GHz. Förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asp Börje
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-07
Rapportnummer: (FOA-R--98-00701-616)
Nyckelord syredämpning, 60 GHz, diffraktion, vegetationsdämpning, spridning och reflektion, oxygen attenuation, diffraction, vegetation attenuation, scattering and reflection, E30324, 72
Sammanfattning Inom projektet VMS stridsfordon studeras möjligheten att använda frekvensbandet 60 GHz för ett sambandssystem. Denna rapport redovisar resultatet av en inledande förstudie. Centralt är vilka möjligheter och problem som är förknippade med kommunikation vid 60 GHz. Rapporten innehåller dels en genomgång av vågutbredningsbetingelserna och dels tas olika sambandskrav upp till diskussion. Rapporten avslutas med några förslag till fortsatt verksamhet. 60 GHz erbjuder goda möjligheter att kommunicera utan någon frekvensplanering, ger stor överföringskapacitet, utmärkta smygegenskaper och robusthet mot störning. Allt detta sker till priset av mycket kort räckvidd, även vid fri sikt, typiskt 500-1000 m. I skogklädd kuperad terräng minskar räckvidden ytterligare. Tillräcklig yttäckning kan erhållas med ett distribuerat nätverk. Denna inledande studie har dock visat att frågetecknen är många. Vissa frågor är av en så fundamental karaktär att det i dagsläget inte går att säga om det är prestandamässigt och ekonomiskt möjligt att ta fram ett sambandssystem som klarar av det kommunikationsscenario vi, mycket ytligt, skissat på i denna rapport. För att definitivt kunna avgöra detta måste vidare studier genomföras. Precisering av systemkraven måste härvidlag ha hög prioritet. Vidare bör vågutbredningseffekter som spridning och reflektion samt diffraktions- och vegetationsdämpning studeras, både teoretiskt och experimentellt. Utöver detta tillkommer studier av lednings- och motmedelssystem, sensorutformning, bandspridnings- och modulationsmetoder, nätverkstopologi, samt access- och routingmetoder.
Abstract Communication aspects in the oxygen band, 60 GHz, are subject for investigations. This report deals with the results from an introductory study. Central issues are the possibilities and problems which arise with communication at 60 GHz. As an introduction, the wave propagation effects and their implications are discussed. Furthermore, communication system requirements are penetrated, and finally, suggestions for further activities are presented. The oxygen band offers high data transfer capacity, excellent LPI performance, robustness to jamming, and no need for frequency planning. The prize for this, however, is a very short distance range, even at line of sight conditions, typically 500 to 1000 m. In hilly woodland the distance is further reduced. Still, area coverage may be obtained with the use of a distributed network. This study has revealed many difficulties. Some of them have a fundamental impact on system performance. It is thus impossible with present knowledge to determine if a system which can handle the outlined communication scenarios is technically and economically feasible. In order to determine this, further theoretical and experimental studies are requisite. Here, defining the system demands must have top priority. Furthermore wave propagation effects like scattering, reflection, diffraction, and vegetation attenuation must be considered. In addition to this, it is necessary to conduct studies concerning C4 aspects, EW-suite system, sensor data handling, spread spectrum, modulation, network topology, and finally access and routing methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182