Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från den 14:e internationella WACRA-konferensen Madrid, september 1997.

Reserapport från den 14:e internationella WACRA-konferensen Madrid, september 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elmqvist Karin, Söderberg Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-26
Rapportnummer: (FOA-R--98-00703-201)
Nyckelord BPR, förändring, organisation, process, samhälle, utveckling, development, change, community, society, sustainable
Sammanfattning Reserapporten redogör för deltagandet i en konferens med temat "How to create Social & Economic Circumstances needed for making feasible the Transition of Societal Systems toward Sustainable Development" som anordnades av organisationen World Association for Case Method Research & Case Method Application, WACRA. Resan har två syften, Irma Alm presenterade sin artikel "The Management of Battlefield Variety" dessutom deltog vi i seminarier och diskussioner i syfte att få insikt i ämnet samt avgöra om organisationen kan vara av intresse för FOA att följa i framtiden. I huvudsak följdes två teman,de t första "Searching how to Organize successfully our Joint Actions" handlade om Business Process Reenginering, BPR inom statliga och kommunala instanser. Det andra "A responsible Community aware of our Commitments in the Earth" handlade om samhällsförändring, där ekonomi, politik, miljö och sociala frågor samordnas i gemensamma utvecklingsinsatser. Rapporten innehåller referat och kommentarer kring föredragen som sammanställts.
Abstract The journey´s purpose was to participate in a conference with the theme "How to create Social & Economic Circumstances needed for making feasible the Transition of Societal Systems toward Sustainable Development" which was organised by the organisation World Association for Case Method Research & Case Method Application, WACRA. The purpose to participate in the conference was twofolded. Irma Alm presented her paper "The Management of Battlefield Variety". The second reason was to participate in seminars and work-shops to get insight in both the research-area and the organisations holding the conference. At the conference mainly two themes was followed, the first "Searching how to Organise successfully our Joint Actions" was about Business Process Reenginering, BPR in the government and communal sector. The second theme "A responsible Community aware of our Commitments in the Earth" covered the issue of coordination of planned changes in economy, politics, environment and social well-fare in common development-programs. The report contains reviews and comments about the sessions/lecture.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182