Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beredskapssamordnarens roll. En studie av kommunens nya roll.

Beredskapssamordnarens roll. En studie av kommunens nya roll. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Melkersson Marie, Wulff Petter, Widen Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-09
Rapportnummer: (FOA-R--98-00707-240)
Nyckelord beredskapssamordnare, civilt försvar, kommunal beredskap, civil preparedness coordinator, civil preparedness, municipal preparedness
Sammanfattning En rikstäckande enkätundersökning genomfördes sommaren 1997 inom områdena kommunal beredskap och krishantering. 80-90% av kommunerna svarade på de ställda frågorna. Denna rapport redovisar resultaten från ett av enkätens fyra områden. I stort sett alla kommuner har en beredskapssamordnare. Det är vanligen en man. I mer än hälften av landets kommuner har han/hon högst kvartstid. Mer än hälften av beredskapssamordnarna har tidigare erfarenhet av totalförsvaret - ca 15% har militär bakgrund. 40% har räddningstjänstbakgrund. Beredskapssamordnaden sitter antingen placerad vid räddningstjänsten eller vid kommunkansliet. Huvuddelen av samordnarna anser sig få tillräckligt stöd av politikerna. I hälften av kommunerna har beredskapssamordnaren kontakt minst en gång i månaden med kommunalteknisk förvaltning, byggnadskontor och socialtjänst. Utanför den kommunala administrationen är kontakterna tätast med länsstyrelsen, civilförsvarsföreningen och grannkommuner (minst en gång i månaden för minst hälften av alla kommuner.)
Abstract English abstract missing in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182