Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hemskydd. En studie av kommunens nya roll. Kommunal samverkan med en frivilligorganisation.

Hemskydd. En studie av kommunens nya roll. Kommunal samverkan med en frivilligorganisation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Melkersson Marie, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-06
Rapportnummer: (FOA-R--98-00708-240)
Nyckelord hemskydd, civilförsvarsförening, civilt försvar, kommunal beredskap, home protection, civil defence society, civil preparedness, municipal preparedness
Sammanfattning En rikstäckande enkätundersökning genomfördes sommaren 1997 inom områdena kommunal beredskap och krishantering. 80-90% av kommunerna svarade på de ställda frågorna. Denna rapport redovisar resultaten från ett av områdena. En hemskyddsorganisation fanns under andra världskriget. Organisationen väcktes till liv på nytt på 80-talet. Den uppstår nu åter i ny skepnad genom att kommunerna tar över huvudansvaret. De flesta kommunerna har man byggt upp eller planerar en ny hemskyddsorganisation. Resten tar över den tidigare statliga organisationen i kommunen. I kommuner med ny organisation sker i många fall kraftiga personalminskningar i förhållande till den tidigare organisationen. Kommuner som är klara med en ny organisation för hemskyddet har nästan genomgående givit de lokala civilförsvarsföreningarna i uppgift att rekrytera, utbilda och öva frivilligpersonalen. De flesta kommuner anser att hemskyddet i framtiden liksom hittills ska bestå både av pliktpersonal och frivilligpersonal. Omkring hälften av landets kommuner har önskemål om stöd från regionala och centrala myndigheter.
Abstract In the summer of 1997 a nation-wide survey was carried out related to Municipal Preparedness and Crisis Management. 80-90% of the municipalities have answered the questions. This report presents the results for one of the survey´s four parts. There existed a Home Protection organisation in Sweden during the second world war. The organisation was resurrected in the 80´s. Now it is being transformed again with the municipalities taking over the main responsibility. A majority of the municipalities have built or are planning to build new Home Protection organisations. The remaining ones are taking over the former state organisation in the municipality. In many of the municipalities with a new organisation there is a heavy reduction of personnel as compared to the earlier organisation. Municipalities that have already formed a new organisation for the Home Protection have, almost without exception, given the tasks of recruiting, instructing and training of volunteers to the local civil defence society. A majority of the municipalities prefer the Home Protection of the future to be a mixed conscript-volunteer organisation as heretofore.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182