Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av Ubåtsluft ett utbildningskompendium.

Analys av Ubåtsluft ett utbildningskompendium. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Green Henrik, Gustafsson Christina, Örnhagen Hans
Ort: Linköping
Sidor: 93
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-26
Rapportnummer: (FOA-R--98-00718-720)
Nyckelord Gasanalys, gasfysik, människans interaktion med gaser, kalibrering, analysinstrument
Sammanfattning Under de senaste decennierna har luftoberoende maskinerier för framdrivandet av små ubåtar utvecklats. Luftoberoende maskineri innebär framför allt att ubåten kan stanna längre tid i undervattensläge. Tidigare övervakades endast oxygen, koldioxid och vätgashalten ombord, men i och med längre tider i undervattensläge har behovet av mer komplett analys av föroreningar ökat. Vår målsättning har varit att ubåtsbesättningar skall kunna utnyttja skriften som utbildningsmaterial och referenslitteratur vid handhavandes av gasanalysinstrument ombord. Skriften kan även användas av andra som är intresserade av grundläggande gasanalys. Kompendiet behandlar grundläggande fysik, människans interaktion med gaser, teorin bakom flera instruments funktion och mätprinciper samt något om luftrening. Kompendiet gör dock inga anspråk på att vara heltäckande eller fullständigt.
Abstract During the last decade air independent machinery (AIP) has been developed for small submarines. The primary advantage with AIP is that submarines can stay submerged for longer periods. Previously, the atmosphere in the submarines was only monitored with respect to oxygen, carbon dioxide and hydrogen concentrations. However with longer periods under water there is an increased need for more extensive monitoring of atmospheric contaminants. This textbook is to be used by the submarine crew as study literature and as reference literature while handling equipment for gas analysis. The textbook could also be used by others interested in fundamental gas analysis. The textbook which is to be looked upon as an elementary text deals with topics like: fundamental physics, mans interaction with gases, gas monitoring and air purification.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182