Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Noggrann estimering av frekvensen hos en pulsmodulerad sinussignal i brus.

Noggrann estimering av frekvensen hos en pulsmodulerad sinussignal i brus. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dahlin Raoul
Ort: Linköping
Sidor: 88
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-23
Rapportnummer: (FOA-R--98-00724-616)
Nyckelord fasmetoder, frekvensestimering, pulsmodulering, signalunderrum, frequency estimation, phase methods, pulse modulation, signal subspace, 74, E70211
Sammanfattning I denna rapport behandlas problemet att, med en relativ noggrannhet på 0,0001 promille, estimera frekvensen hos en sinussignal i brus. Såväl det kontinuerliga som det pulsmodulerade fallet tas upp. Ett antal olika metoder beskrivs och simuleringsresultat presenteras. Det visas hur den kontinuerliga fallet med pulsmodulerad signal föreslås en uppdelning av problemet i två delproblem: Dels beslutstagande för att lösa osäkerheten som kommer av pulsmoduleringen, dels finjustering av estimatet. Ur simuleringsresultaten dras slutsatsen att besluts processen är den mest kritiska delen.
Abstract The problem treated in this report is the estimation of the frequency of a sinusoidal signal in noise, with a relative accuracy of 0.1 per million. The continuous as well as the pulse modulated case is discussed. A few different methods are described and simulation results are presented. It is shown how the frequency of the continuous signal can be estimated with, in principle, arbitrary accuracy. For the case of a pulse modulated signal a separation into two subproblems is proposed. The first is a decision process needed to solve the ambiguities caused by the pulse modulation. The second is fine adjustment of the estimate. From the simulation results it is concluded that the decision process is the most critical part.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182