Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Underwater Acoustics in the Baltic.

Underwater Acoustics in the Baltic. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Hegethorn Jan-Olof, Ivansson Sven, Morén Per, Norrbrand Eva, Nilsson Bernt, Sundin Gunnar, Wester Anders, Westerlin Viggo
Ort: Stockholm
Sidor: 0
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-25
Rapportnummer: (FOA-R--98-00727-409)
Nyckelord hydroakustik, utbredningsdämpning, vågutbredning, sjöbrus, hydroacoustics, transmission loss, ambient noise, wave propagation
Sammanfattning Östersjön är en mycket besvärlig miljö för den som försöker uppskatta prestanda för sonarer. De stora variationerna i ljudhastighetskurvor, den komplicerade bottentopografin och den komplexa maringeologin gör det svårt att genomföra beräkningar av ljudutbredning och andra sonarparametrar. Under de senaste tjugo åren har FOA genomfört experiment i undervattensakustik med syftet att vinna kunskap om de akustiska parametrarna i Östersjöns marina miljö. Vi presenterar en sammanfattning av resultaten i denna rapport, tillsammans med slutsatser och rekommendationer om akustik i Östersjön.
Abstract The Baltic is a very difficult environment for anyone attempting to make sonar performance prediction. The large temporal and spatial variations in sound speed profiles, the complicated bottom topography and the complex marine geology make it hard to do calculations on sound propagation and other sonar parameters. During the past twenty years FOA has carried out underwater acoustics experiments with the objective to gain knowledge about the acoustical parameters of the marine environment in the Baltic. We present an overview of the results in this report, together with recommendations and conclusions on the acoustics of the Baltic.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182