Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkningsverktyg för simulering av stöt och böjsvängning hos fartyg, orsakad av undervattensdetonation.

Beräkningsverktyg för simulering av stöt och böjsvängning hos fartyg, orsakad av undervattensdetonation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helte Andreas, Almström Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-27
Rapportnummer: (FOA-R--98-00729-313)
Nyckelord Beräkning, Verkan, Undervatten, Fartyg, Stöt, Böjsvängning, Mina, Torped, Computation, Damage, Under water, Ship, Mine, Torpedo
Sammanfattning Vid en undervattensdetonation uppstår kompressibla effekter i vattnet i form av stötvågor. När dessa stötvågor träffar ett fartyg uppstår vid fartygsskrovet kavitationsfenomen på grund av dragvågor i vattnet. För att kunna beskriva ovanstående fenomen, inkluderande detonationsförloppet i sprängämnet och fartygets detaljerade rörelse, krävs en finit elementkod av typ Dyna3D. När kavitationsfenomenen har upphört beskrivs vattnet väl av en inkompressibel fluid. Tryckförloppet invid fartyget kan nu beskrivas med hjälp av potentialströmning men fartyget måste fortfarande modelleras som en elastisk-plastisk struktur t ex med hjälp av Dyna3D. Ett beräkningsverktyg (UVERKAN) som utför ovanstående beräkning har sammanställts. Vad gäller den inkompressibla belastningen beskrivs i arbetet hur en mer noggrann analys skulle kunna realiseras. Endast en mindre ambitiös ansats har implementerats. Beräkningsverktyget jämförs noggrant med ett fall där en analytisk lösning kan erhållas.
Abstract By an underwater detonation, compressible effects appear in the water as shock waves. When these shock waves hit the ship, caviation effects will appear, caused by tensional waves. To model these phenomena, including the detonation process in the explosive and the detalied motion of the ship, a finite element code of type Dyna3D is needed. When caviation phenomena have ceased, the water is well described by an incompressible fluid. The development of the pressure around the hull can now be described by a potential flow, but the ship must still be modelled as an elastic-plastic structure, using for insatnce Dyna3D. A computational tool (UVERKAN), which performs the above calculations, has been assemled. Concerning the load during the incompressible phase, a procedure, which takes relevant effects into account, is described. Only a simplified treatment is implemented into the computational code. A careful comparison between the tool and an exact solution is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182