Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metoder för att bedöma effekter vid och efter C-anfall.

Metoder för att bedöma effekter vid och efter C-anfall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Edvard, Näslund Erik, Koch Bo, Edvinsson Åsa, Dufvenberg Toni
Ort: Umeå
Sidor: 15
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-21
Rapportnummer: (FOA-R--98-00730-864)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, riskavstånd, skadeutfall, vinterförhållanden, chemical warfare agents, risk distance, injuries, winter conditions
Sammanfattning Med utgångspunkt från tidigare experiment och teoretiska beräkningar har diagram och tabeller utformats som belyser effekter vid och efter C-anfall. Detaljberäkningar presenteras i en särskild rapport "Effekter vid och efter C-anfall : beräkningsexempel som underlag för utformning av C-mallar" FOA-R--97-00609-864--SE. Följande frågor behandlas: - Risker utomhus under vinterförhållanden för personer utan skydd. - Risker efter passage av C-vätskebeläggning på väg under vinter- och sommarförhållanden. - Kvarliggningstider för och risker från C-stridsmedel i lös snö. Arbetet har skett på uppdrag av FM inom projektet "Risk- och saneringsmallar för C-stridsmedel".
Abstract Diagrams and tables showing the effects during and after a CW attack are presented. Details of the calculations are presented in a separate report "Effects from CW attacks : model calculations as a basis for developing staff and field manuals", FOA-R--98-00609-864--SE. The following subjects are presented: - Risk areas outdoor during winter conditions for unprotected people.- - Risk after passing a ground contamination on a road during winter and summer conditions. - Persistence time and risk from chemical warfare agents in snow.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182