Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samhällskonsekvenser av avsiktliga utsläpp av giftiga/smittsamma ämnen i stora lokaler.

Samhällskonsekvenser av avsiktliga utsläpp av giftiga/smittsamma ämnen i stora lokaler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Näslund Erik, Norqvist Anders, Weissglas Gösta, Malmberg Cecilia
Ort: Umeå
Sidor: 34
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-25
Rapportnummer: (FOA-R--98-00731-862)
Nyckelord Inomhusspridning, kriskommunikation, avsiktliga utsläpp, indoor dispersion, crisis communication, intentional release
Sammanfattning Första delen av uppsatsen behandlar kriskommunikation. För att binda samman uppsatsens olika delar har vi i denna del beskrivit vad som skulle kunna hända om en olycka drabbade Umeå. Det tekniska underlaget för detta scenario finns beskrivit i del II. Som illustration har vi använt oss av kartor som visar de olika stadierna i kriser. Terroristattacken med användning av sarin i Tokyos tunnelbana var en avgörande orsak till att studera inomhusspridning. Det finns många likheter mellan inom- och utomhusspridning, men inomhusmodellerna måste ta hänsyn till en ofta komplex och detaljrik geometri som försvårar uppsättningen av ett givet spridningssproblem. I den här uppsatsen beskrivs de tidiga försöken att beskriva inomhusspridning samt det senaste årets utveckling i att förbättra modellernas hanterbarhet.
Abstract The first part of this report deals with crisis communication. To tie the different parts of the paper together, a hypothetical crisis in Umeå is discussed. The technical basis for this scenario is described in the second part of the report. As an illustration, maps showing the different stages of the crisis are used. The terrorist attack in the Tokyo underground led to an increased need to study and explore indoor dispersion. There are many similarities between indoor and outdoor dispersion, but when it comes to the indoor models one need to take into account a very complex geometry thus making it much harder to analyse a given dispersion problem. In this report, early attempts to describe indoor dispersion as well as the model development in the last couple of years, are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182