Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

När är det vinter? Meteorologiska parametrar av betydelse för markstrid i vintermiljö.

När är det vinter? Meteorologiska parametrar av betydelse för markstrid i vintermiljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Axelson Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00732-202)
Nyckelord vinterstrid, OPERAMA, snö, is, tjäle, kyla, meteorologi, avdömningsunderlag, väder, klimat, winter warfare, snow, ice, cold, permafrost, meteorology, weather, climate
Sammanfattning Målet med denna rapport är att göra vinterdata från ett flertal källor åtkomligt för en omarbetning av markstridsmodellen OPERAMA; dels för direkt införlivning i den existerande modellen - t ex förändrad framkomlighet i snö - dels för att ge en allmännare presentation av parametrar som kan inverka på operationer under vinterkrigföring för att kunna utvidga modellen. Underlaget skall även kunna ligga till grund för behandling av vinterförhållanden i framtida avdömningsmodeller eller i spelverksamhet. Data över snö, temperatur, is, tjäle, menföre och ljusförhållanden presenteras, en tidsaxel för vinterparametrars variation upprättas och framkomlighetskartor med avseende på tjäle, is och snö visas. Vidare görs en indelning av olika vintrar i "stränga" respektive "milda" samt beräkningar av frekvenser och utseende för dessa.
Abstract This report contains information from several sources about how winter parameters alters over year in Sweden. the collection is done in order to adjust the model OPERAMA to allow assessments of ground combat in a winter environment. This includes adjustments within the current model - i.e. how snow affects mobility - as well as serving as background material when creating future models or in war gaming. Data concerning snow, temperature, ice, ground frost and conditions of daylight are presented in different forms of timetables, showing the changes of these parameters over the year. Maps have been drawn to show how mobility changes due to variations in groundfrost, ice and snow. Furthermore, two types of winter ("harsh" and "mild") have been described in degrees of the parameters listed above.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182