Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaterielfrågor inom den Europeiska unionen.

Försvarsmaterielfrågor inom den Europeiska unionen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Törnqvist Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-30
Rapportnummer: (FOA-R--98-00736-170)
Nyckelord försvarsindustri, försvarsmateriel, EU, GUSP, defence industry, armaments, 15, CFSP
Sammanfattning Rapporten beskriver inledningsvis bakgrunden till att den Europeiska Unionen under 1990-talet tagit initiativ inom försvarsmaterielområdet. Därvidlag berörs främst artikel 223 i Romfördraget, samt även den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget. Därefter beskrivs den helhetssyn som Europeiska Kommissionen försökt föra fram i form av den europeiska försvarsmaterielpolitik i en serie meddelanden från Kommissionen. Avslutningsvis presenteras ett antal policyområden närmare, såsom den gemensamma marknaden med tullunion och handel, konkurrensregler, industripolitik och forskning och utveckling. Rapporten är en underlagsrapport.
Abstract Initially, the report describes the background to the European Union initiatives in the 1990s concerning armaments. In that respect article 223 of the Rome Treaty and the common Foreign and Security Policy of the Maastricht and Amsterdam Treaties is sketched. Following that, the European Commission view of armaments policy, brought forward in a series of communications, is presented. Eventually, a number of policy areas are described, such as the common market including the customs union and trade, rules of competition, industrial policy, and research and technology. The report is a base data report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182