Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beläggning av titannitrid på siktruta/huv för militära flygplan.

Beläggning av titannitrid på siktruta/huv för militära flygplan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Staaf Örjan, Björkqvist Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-27
Rapportnummer: (FOA-R--98-00741-615)
Nyckelord Siktruta, huv, titannitrid, polymetylmetakrylat, PMMA, polykarbonat, PC, optiska egenskaper, radaregenskaper, regnerosionsegenskaper, windshield, canopy, titanium nitride, polymethylmethacrylate, PMMA, polycarbonate, PC, optical properties, radar properties, rain erosion testing
Sammanfattning De mekaniska egenskaperna hos titannitrid (TiN) som beläggning på underlag av polykarbonat (PC) och polymetylmetakrylat (PMMA) har undersökts med hjälp av ett regnerosionstest. Vidare har beläggningarnas elektromagnetiska egenskaper mätts i det visuella, det termiska IR- och radarområdet. Hittills gjorda försök visar att TiN fortfarande är en kandidat som beläggningsmaterial på siktruta/huv.
Abstract The mechanical properties of titanium nitride coated polymethylmethacrrylate (PMMA) and polycarbonate (PC) have been investigated in a rain erosion test. The electromagnetic properties have been measured in the visual, the thermal infrared and in the radar wavelength bands. These investigations show that TiN is still a candidate as a coating material on the windshield/canopy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182