Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA weapons and protection division. Annual Report 1997.

FOA weapons and protection division. Annual Report 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Janzon Bo, Wahlgren Kristina
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-15
Rapportnummer: (FOA-R--98-00743-310)
Nyckelord vapen, robotar, ammunition, stridsdelar, projektiler, explosivämnen, krut, pansar, skydd, årsrapport, weapons, missiles, munitions, warheads, projectiles, explosives, propellants, armour, protection, annual report
Sammanfattning Årsrapport 1997 för FOA avdelningen för Vapen och skydd. Den ger en allmän beskrivning av avdelningen, dess mål, verksamhet, organisation och ekonomi. Information ges om våra anläggningar, vetenskapliga och tekniska kompetenser och utrustningar. Några viktiga forskningsresultat beskrivs kort. Verksamheten inom avdelningens fem institutioner beskrivs också i sammandrag. Avdelningens alla vetenskapliga publikationer finns förtecknade, liksom alla rapporter till uppdragsgivare. Rapporten är skriven på engelska.
Abstract This is the annual report for FOA Weapons and Protection division for 1997. It gives an overall description of the division, its goals, activities, organisation and economy. It also provides information on facilities, scientific and technical competences and equipment. Some research highlights are summarised. The activities of the Division´s five research departments are also summarised. All the Division´s scientific publications are listed, as well as all customer reports.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182