Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparison of spherical wave propagation and wave propagation in a specific waveguide.

Comparison of spherical wave propagation and wave propagation in a specific waveguide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Blanch Joakim O., Ivansson Sven
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-11
Rapportnummer: (FOA-R--98-00747-409)
Nyckelord vågutbredning, vågledare, wave propagation, wave guide
Sammanfattning Vågutbredning i en vågledare är ofta approximerad med sfärisk vågutbredning. För att uppnå noggranna mätresultat kan denna approximation vara otillräcklig för vissa geometrier där vågfältet mäts långt ifrån ljudkällan. I det fallet är det tillrådligt att utföra en noggrann beräkning av vågutbredningen i vågledaren för att undersöka tillförlitligheten av sfärisk vågutbrednings approximation. I denna rapport undersöks vågutbredningen för en specifik vågledare som är 45 m djup och har sandbotten. Ljudintensiteten är beräknad för två avstånd från källan i ett frekvensband som sträcker sig från 50 till 5000 Hz. I denna specifika vågledare visade sig intensiteten vara ungefär 4 till 5 dB högre än för sfärisk vågutbredning på samma avstånd.
Abstract Wave propagation in a lossy waveguide is often approximated by spherical wave propagation. For accurate measurements this approximation may not be sufficient for certain geometries, where the wave field is measured far from the source. In that case it is advisable to perform an accurate simulation of the wave propagation in the waveguide to assess the validity of the spherical wave propagation approximation. This report investigates a specific lossy waveguide which is 45 m deep, with a sand seafloor. The sound intensities are calculated at two distances from the source for a frequency range from 50 to 5000 Hz. For this specific waveguide thecalculations show that the instensities are underestimated by approximately 4 to 5 dB if spherical wave propagation is used to predict the intensities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182