Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bildsekvenskodning för länk med låg kapacitet.

Bildsekvenskodning för länk med låg kapacitet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklund Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 80
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00750-616)
Nyckelord 75, H.263, H.263plus, H.263+, bildsekvenskodning, videokodning, datakompression, robust kodning, image sequence coding, video coding, data compression, robust coding, E70170
Sammanfattning Försvarets Forskningsanstalt (FOA) vill använda en radiokanal med låg kapacitet för att sända digital video i realtid från en obemannad minihelikopter (UAV) till en markstation. Det krävs en kraftig komprimering av videosignalen för att överföring ska kunna ske i realtid. I moderna videokodningsalgoritmer finns det dock en motsättning mellan effektiv bildkodning och förmågan att hantera fel på kanalen. Metoder för att öka robustheten och felåterhämtningsförmågan är därför viktiga. Rapporten beskriver och utvärderar ett kommunikationsystem för videosystemet. Som hjälp har ett simuleringssystem tagits fram som simulerar kanal, kanalkodning, och H.263-videokodning/avkodning. Inriktningen på arbetet har varit att studera hur H.263 hanterar fel på kanalen och vad man kan göra för att öka robustheten. Resultatet av simuleringen visar att man uppnår en acceptabel bildkvalitet med ca 1% bitfelsannolikhet på kanalen vid 80 kbit/s, 2 bilder/s och bildstorlek i QCIF-format. Som videokodning användes H.263 och som kanalkodning en halvtakts faltningskod med sex minneselement samt en viterbiavkodare.
Abstract The Swedish Defence Research Establishment wants to use a mobile radio channel with low capacity for realtime digital video transmission from an unmanned aerial vehicle (UAV) to a receiver on the ground. There is a tradeoff between efficient video coding and the ability to handle error on the channel. Therefore it is important to use methods to increase the robustness and the error resilience. This report describes and evaluates a video transmission on a system level. For this purpose a simulation system has been developed, which simulates the channel, the channel coding and a H.263 codec. The focus of the work has been to study H.263´s ability to handle biterror and the codec robustness. The result of the simulation shows that an acceptable image quality can be achieved with I% BER on the channel, 80 kbit/s, 2 images/s and images in QCIF size. A H.263 codec was used as video coding. For channel coding a halfrate convolutional code with a viterbi decoding system was implemented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182