Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Målföljning med IMM, JPDA och adaptiv sensoruppdatering.

Målföljning med IMM, JPDA och adaptiv sensoruppdatering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wintenby Johannes
Ort: Linköping
Sidor: 85
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-05-08
Rapportnummer: (FOA-R--98-00754-408)
Nyckelord flermålsföljning, multisensorfusion, estimering, data association, IMM, JPDA, multitarget tracking, multisensor fusion, estimation, data association, E7022, 73
Sammanfattning Rapporten beskriver och implementerar en målföljningsalgoritm för många mål och flera sensorer. Använda algoritmer är IMM (Interactive Multi Models) för estimering och JPDA (Joint Probabilistic Data Association) för dataassociation. Data från estimerade tillstånd återkopplas för att styra sensorernas uppdatering. Detta sker via en speciell funktion för sensoradministration. Ett benchmarkscenario har konstruerats för att kunna testa målföljningsalgoritmer. Arbetet föreslår en enkel modell för sensoradministration. Uppdelning görs i uppdrag, schemaläggning och styrstrategier. Med uppdrag menas en tidsbegränsad handling som en sensor kan göra. Schemaläggningen skapar en kö med uppdrag för varje sensor. En styrstrategi specificerar schemaläggarens tillvägagångssätt. Tyngdpunkten av arbetet inom sensoradministration är lagd på att undersöka hur information kan härledas från tillståndsdata. Regler och fuzzy logik är bra verktyg för att extrahera önskad information.
Abstract The report describes and implements a target tracking algorithm for many targets and many sensors. Applied algorithms are IMM (Interactive Multi Models) for estimation and JPDA (Joint Probabilistic Data Association) for data association. Data from estimated states are reconnected in order to control updates for the sensors. This is done via a special function for sensor administration. A benchmark scenario has been constructed in order to be able to test target tracking algorithms. The work proposes a simple model for sensor administration. Division is done in tasks, scheduling and control strategies. With tasks we mean a time limited act which a sensor might perform. A scheduler creates a queue with tasks for each sensor. The control strategy specifies the behavior of the scheduler. The focus of the work in sensor administration is investigations of how, information can be derived from state data. Production rules and fuzzy logic are important tools for extraction of useful information.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182