Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kemisk modifiering av TNT.

Kemisk modifiering av TNT. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wellmar Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-16
Rapportnummer: (FOA-R--98-00759-310)
Nyckelord TNT, Trotyl, Kemisk omvandling, Reduktion, Isocyanater, Chemical conversion, Reduction, Isocyanates
Sammanfattning I den här rapporten presenteras resultatet av en litteraturundersökning på kemisk omvandling av trotyl samt de inledande syntesförsök som utförts. Det övergripande målet har varit att finna metoder för ekonomiskt tillvaratagande av överskottstrotyl genom modifikation till andra användbara kemikalier. Både litteraturstudier och egna försök tyder dock tyvärr på att det miljömässigt bästa sättet att utnyttja TNT-överskott är att använda det på ställen där sprängämnen ändå används - som booster vid civila sprängningar i gruvor, vid vägbyggen o s v. Om eventuell upprening behövs är omkristallisation ur etanol en billig och miljövänlig metod. Ett alternativt användningsområde är som tillsats i blyfri bensin och diesel. Slutligen kan TNT utsättas för kontrollerad förbränning för att användas som ren energikälla, en slutsats som delas av andra grupper.
Abstract This report presents a literature search on chemical conversion of TNT as well as the results of our own experiments. The main goal has been to find methods to utilize a surplus of TNT by chemical conversion to other useful chemicals. Unfortunately both the available literature and our own experiment indicate that the environmentally best way to use a surplus of TNT is in applications which use explosives anyway - as booster in civilian mining, road constructions etc. If there is a need for purification of TNT a cheap and environmentally correct method consists in recrystallisation from ethanol. As an alternative, surplus TNT may be used as an additive unleaded petrol and diesel. A final approach is to burn the TNT under controlled forms to use it as a source of energy, a view that is shared by other groups.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182