Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brand- och rökspridning ombord på HSS 1500 efter vapenverkan mot fartyget. En beräkningsstudie.

Brand- och rökspridning ombord på HSS 1500 efter vapenverkan mot fartyget. En beräkningsstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-07
Rapportnummer: (FOA-R--98-00764-310)
Nyckelord brand, fartyg, vapenverkan, rökspridningsberäkningar, fire, ship, weapon effects, smoke spread calculations
Sammanfattning Med beräkningsprogrammen CFAST och CFX-4 beskrivs den termiska miljön i termer av rökfyllnadstider och temperaturer för given delvolym och för givet brandscenario efter vapenverkan mot fartyget HSS 1500. Såväl sprinklade som ej sprinklade bränder förutsätts i beräkningarna. Bränderna antas initieras i maskinrum, stringerdäck, mellandäck, fordonsdäck och i passagerarutrymmen. Beräknat resultat ska användas som underlag i verkanstudier för att förutsäga brandens och rökens spridning ombord på fartyget efter vapenverkan. Kritiska värden på värmestrålning, syrehalt, kolmonoxid och temperaturer - mot personal och material - beskrivs i rapporten.
Abstract The thermal environment in terms of smoke filling and temperatures is described by the two fire models CFAST and CFX-4 for given volume and fire scenario as a result of weapon effects on the ship HSS 1500. Sprinklered and unsprinklered fires are assumed in the calculations. The fires are initiated in the engine room, stringer deck, wet deck, vehicle deck and passenger deck. The calculated results should be the basis in studies to estimate the fire and smoke spread onboard the ship after effects of weapons. Critical values of the heat radiant intensity, oxygen, carbon monoxide and temperature - and the effects on personnel and material - are described in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182