Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Instrumented Force-on-Force battle training in Sweden. Lessons learned during the first five years. In: Training and education conferens. 9. international conference, Proceedings.

Instrumented Force-on-Force battle training in Sweden. Lessons learned during the first five years. In: Training and education conferens. 9. international conference, Proceedings. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Morin Magnus, Jenvald Johan, Worm Arne, Thorstensson Mirko
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00768-505)
Nyckelord instrumented battle training, simulation, modelling, presentation techniques, after-action review, instrumenterad stridsträning, simulering, modellering, presentationsteknik, E7609, 73
Sammanfattning Korta utbildningstider och begränsade ekonomiska resurser inom det militära försvaret ställer krav på effektiv utbildning. Det är viktigt att effekten av utbildningen kan värderas, så att utbildningen kan anpassas på sådant sätt att det färdigutbildade förbandet kan klara angivna uppgifter. Stridsträning under realistiska omständigheter med stort inslag av simulatorer och systematisk datainsamlng är ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta. I den här uppsatsen redogör vi för olika aktiviteter relaterade till instrumenterad stridsträning i Sverige och redovisar erfarenheter från denna verksamhet. SpecielIt redovisar vi de olika momenten i en typisk instrumenterad stridsträningsövning. Vi redovisar också vilka krav som ställs på simulerings- och datainsamlingsfunktionerna i instrumenteringssystemet som används vid strids träningen. Som referenssystem använder vi MIND-systemet, som är ett instrumente ringssystem för dubbelsidig stridsträning med förband upp till storleken förstärkt kompani.
Abstract In an army based on conscription the time for training is limited and, therefore, efficient training methods are of great importance. There is also a great need to find objective means of ensuring that the units are capable of carrying out their tasks. This insight led to the decision by the Swedish Army in 1992 to conduct a series of experimental instrumented force-on-force battle training exercises. The encouraging outcome of these experiments resulted in the establishment of an experimental battle training centre for the development of techniques and methods for training and evaluation of mechanised units. In this paper, we present an overview of the activities related to instrumented force-on-force battle training in the Swedish Army today and share some of the lessons learned on the way. In particular, we describe the different phases of a typical battle training exercise, including the preparation performed by the training unit and the training centre staff before the exercise, the arrangements made on the training site before the exercise, the execution of the exercise, the training command and supervision during the exercise, the compilation and examination of data collected during the exercise, and the after-action review. We also show how the information collected during a single exercise, or a series of exercises, can be used in technical or tactical analyses to identify potential problems with a particular piece of equipment or a specific operating procedure. In addition to evaluating each battle training exercise by means of an after-action review, it is equally important to systematically evaluate the techniques and methods used to support training. To this end we have devised a number of methods and tools which we report on in the paper.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182