Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarmanual till verktyget MatchIR.

Användarmanual till verktyget MatchIR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00771-408)
Nyckelord användargränssnitt, GUI, E3003, 360, 36
Sammanfattning Inom projektet IRmm pågår arbetet med att ta fram en stirrande radarsensor. Målet är att få fram en sensor som innehåller 8x8 "pixlar". Under tiden har man genomfört en studie av hur man kan använda denna sensor i ett multisensorsystem och då främst i kombination med en IR-kamera. Eftersom den stirrande sensorn ännu inte finns tillgänglig har den simulerats med en avsökande radar. Simuleringsförfarandet resulterar i att radardata och IR-data tas upp i olika omgångar, vilket leder till att dessa sedan måste fogas samman (synkroniseras). Den metod som används för att göra detta är lokal korrelation mellan olika regioner i IR-bilder. Denna manual beskriver ett verktyg som är framtaget för att underlätta detta arbete. Verktyget består av ett grafiskt interface för MatLab 5.1.
Abstract In the project IRmm a staring mm-wave sensor is under development. The aim is to produce a sensor that contains 8x8 elements. During this development an investigation has been made of how this sensor can be used in a multi-sensor system, in combination with an IR-camera. Since the staring sensor is not yet available, it has been necessary to simulate it with a scanning radar. The way the simulation is performed has the disadvantage that the radar data and the IR data are obtained at different times, which means that they must be fitted together (synchronized). In order to do this, local correlation between different regions in the IR image sequence is used. This guide describes a tool that has been developed as an aid in this work. The tool utilizes a graphical interface for Matlab 5. 1.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182