Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ARKEN: en inledande. övergripande kvalitetsgranskning.

ARKEN: en inledande. övergripande kvalitetsgranskning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Åkermark Hans
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-18
Rapportnummer: (FOA-R--98-00775-616)
Nyckelord kvalitet, USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, EN 45 001, ISO 9001, NIST, mätosäkerhet, quality, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, EN 45 001, ISO 9001, NIST, Measurement uncertainty, E3013, 360, 36, 340, 34
Sammanfattning Varje mätsystem mäter storheter med begränsad noggrannhet, och en mycket relevant fråga är hur väl mätvärdena efterliknar "verkligheten". Förutom denna grundläggande mätkvalitetsfråga är det också möjligt att försöka införa ett bredare kvalitetsinriktat perspektiv som inbegriper uppbyggnaden, driften och underhållet av mätsystemet. I rapporten görs ett försök att belysa ARKEN-systemet ur dessa olika kvalitetsperspektiv: först ur det perspektiv som ges av det organisationsövergripande kvalitetsverktyget Utmärkelsen Svensk Kvalitet, därefter det certifierings- och ackrediteringperspektiv som ges av ISO 900 1, EN 45 001 och NIST som inom FOA kan bli aktuella som kompletterande kvalitetssäkringssystem till USK. I dessa system ingår mätosäkerhetsberäkningar som en central punkt, och en genomgång av ARKEN-systemet görs som leder fram till en uppräkning av de mätosäkerhetsfaktorer som påverkar systemet, och en modell för fullständig osäkerhetsberäkning presenteras. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer som syftar till att ge ARKEN-systemet en säker kvalitetsgrund utifrån vilken det bör vara möjligt att erbjuda kvalitetssäkrade, bredbandiga radarmätningar.
Abstract Every measurement system determines parameters with limited accuracy, and a relevant question is therefore how well these parameters correspond to "real" values. It is also possible to broaden the discussion to a general quality-oriented perspective including the construction, operation and maintenance processes. In this report, we attempt to investigate the radar measurement system ARKEN from this broader perspective: first using Utmärkelsen Svensk Kvalitet, similar to the Malcolm Baldridge Award, then seen from the view of certification programs supported by ISO 9001, EN 45 001 and NIST. In these programs, the analysis of measurement accuracy is an important issue, and we make a survey of the factors that influence the ARKEN system. The report concludes with a number of recommendations aimed to give ARKEN a solid, quality-oriented foundation from which it should be possible to perform broadband radar measurements of good quality.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182