Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Filöverföring med taktisk radio.

Filöverföring med taktisk radio. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Frostemark Torbjörn, Norrby Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 104
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-02
Rapportnummer: (FOA-R--98-00780-504)
Nyckelord Taktisk radio, Ra 180, FKE, Internet, Halv duplex, Combat radio, Half duplex, E7008, E7654, 72
Sammanfattning Dagens kommunikation med internetteknik sker till stor del på kabelbundna nät. På många håll i världen pågår både militär och kommersiell verksamhet för att frigöra sig från denna begränsning. Detta examensarbete behandlar radiobaserad dataöverföring med internetteknik där taktisk radio används som fysisk länk. Examensarbetet tar upp problem och möjligheter med datakommunikation över taktisk radio, speciellt betraktas försvarets truppradio Ra180 med tillhörande felkorrigeringsenhet (FKE). Olika filöverföringsprotokoll för detta ändamål har analyserats och utvärderats samt en implementation av protokollet ETFTP har färdigställts enligt RFC 1986. Syftet med dokumentet är att det ska användas som en till dags dato uppdaterad rapport om användning och utveckling av kommersiell radiobaserad internetteknik inom försvarsmakten, framförallt representerade av amerikanska CECOM (US Army Communications-Electronics Command). Dokumentet är en del i FM:s arbete att skaffa erfarenheter om de problem och möjligheter som finns med denna teknik.
Abstract Modern Internet communication mainly runs on wired networks. A lot of work is in progress to detach this major drawback, and to use radio technology as a basis for data transfer. This thesis sums up commercial as well as military work on this subject. The thesis discusses problems and drawbacks concerning wireless communication over a tactical internet. Different kinds of bulk data transfer protocols are being analysed and evaluated. The protocol ETFTP has also been implemented as recommended by RFC 1986. The main purpose of this document is to use it as an up-to-date report within the area of using and developing commercial radio based internet technology in defence forces, mainly represented by CECOM (US Army Communications-Electronics Command). The document is part of the Swedish Defence Forces attempt to aquire knowledge about problems and possibilities with this technology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182