Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Theoretical comparison of signal response from small objects in lidar bathymetry.

Theoretical comparison of signal response from small objects in lidar bathymetry. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tulldahl Michael
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--98-00784-409)
Nyckelord lidar, batymetri, reprocitet, analytisk modell, små objekt, vågform, bathymetry, reciprocity, analytic model, small objects, waveform, E3026, OPUS, 32
Sammanfattning I rapporten beskrivs en analytisk modell och några resultat från denna, vilka behandlar inverkan från objektets form på mottagen signal. I de undersökta fallen har vi funnit att objektets form har relativt liten inverkan på mottagen vågform. I metoden används reciprocitetsprincipen för att definiera den rymdvinkel över vilken reflekterad effekt samlas upp. Den utsända ljusvågen och dess reciprok behandlas med hjälp av en vågutbredningsmodell framtagen av Lutomirski. En snabb vågformsgenerering möjliggörs genom att botten delas upp i ett antal element. Vi antar att irradiansen är konstant inom varje element. Elementen förbehandlas för att skapa modeller för några standard element: cylinder, kub och platt botten, med ytor som uppträder som diffusa reflektorer. Vi kommer att fortsätta arbetet genom ytterligare validering samt genom sökande efter andra vågutbredningsmodeller och modeller för gångväg och pulsbreddning av laserpulsen. Annan utveckling kan utöka modellen för att hantera olika storlekar, former och reflekterande materialegenskaper hos mål och botten.
Abstract In this report we describe an analytical model and some results from this model that considers the influence from the object geometry. Under the examined conditions, we have found that the object geometry has relatively small influence on the receiver waveform. In our method we use the principle of reciprocity to define the solid angle over which the reflected power is collected. The transmitted beam and its reciprocal are treated by means of an analytic beam propagation model proposed by Lutomirski. A fast receiver waveform generation is made possible as a consequence of the division of the sea bottom into elements. We assume that the beam irradiance is constant in each element. The elements are preprocessed to create models for some standard bottom elements. We have computed few-parameter models of three type elements: cylinder, cube and flat, with surface material properties acting as diffuse reflectors. We will continue this work by means of further validation together with search for other beam propagation models, and models for path calculation and temporal dispersion of the light pulse. Other development can extend the model to handle different sizes, shapes and surface material properties of objeets and bottom topographies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182