Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA Report on terrorism.

FOA Report on terrorism. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersen Sean K, Campbell James K, Dennis Ian, Hirst Peter F, Hoffman Bruce, Norell Magnus, Pluchinski Dennis A, Ranstorp Magnus, Sloan Stephen, Strindberg Anders, Turbiville Graham H, Wilkinson Paul, Williams Phil
Ort: Stockholm
Sidor: 250
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-07
Rapportnummer: (FOA-R--98-00788-170)
Nyckelord terrorism, terrorism och teknologi, terrorism och NBC-vapen, regional terrorism, motmedel, terrorism and technology, terrorism and NBC-weapons, antiterrorism, counterterrorism
Sammanfattning När traditionella militära hot började avta i betydelse inleddes projektet "Breddad hotbild" vid FOA 1 med Gunnar Jervas som projektledare. Efter studier av bland annat etniskt-nationella konflikter och miljöproblem som konfliktkälla startades följande studie om terrorism för drygt ett år sedan. Huvudsyftet är att beskriva olika typer av terrorism samt dess medel och förekomst i de delar av världen som direkt eller indirekt kan tänkas påverka Sverige. Eftersom det rör sig om en policystudie innehåller den även en diskussion av framtidstendenser och motmedel. Med tanke på att rapporten i betydande utsträckning behandlar ofullständigt utforskade områden skall uppnådda slutsatser och rekommendationer betraktas som preliminära.
Abstract When traditional military threats began to fade away, the Project "Broader Threats" started at the Division of Defence Analysis (FOA 1). After having carried out studies on ethnic-national conflicts and environmental problems as a source of conflict this study on terrorism was initated about a year ago. The main focus of the study is on different kinds of terrorism, its means and presence in the parts of the world that directly or inderectly might affect Sweden. Since it is a policy study it also contains a discussion of future prospects and how tohandle the terrorism threats. The report deals with matters that are only partially studied, which means that the conclusions drawn and recommendations given are to be looked upon as preliminary results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182