Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datareduktion i datafusionssystem.

Datareduktion i datafusionssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jungert Erland, Lantz Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00790-408)
Nyckelord datafusion, filtrering, datareduktion, data fusion, filtering, data reduction, E7001, 73
Sammanfattning Informationssystem för hantering av sensordata från olika typer av sensorer kommer att kräva metoder för datafusion. Detta hänger samman med att en specifik sensor endast registrerar data som svarar mot information om vissa speciella objekt, objektegenskaper eller händelser. För att få fullständig information om objekten, deras egenskaper och de händelseförlopp objekten är involverade i måste informationen integreras, vilket vanligen kallas att fusionera informationen. En komplikation i detta sammanhang är att sensorerna ofta genererar enormt stora datamängder under mycket korta tidsperioder. Som en konsekvens av detta måste därför metoder för datareduktion finnas tillgängliga. Ett speciellt krav som måste ställas på dessa metoder är att de kan genomföra reduktionen utan att relevant information samtidigt går förlorad, I denna rapport diskuteras olika problem som uppstår i samband med datareduktion samt i korthet hur dessa kan lösas.
Abstract Information systems that handle sensor data from various types of sensors normally require methods for data fusion. The reason is that a specific sensor usually collects data that can be interpreted as specialised information corresponding to, for instance, objects, their attributes or events related to the objects. To get the complete information about the objects, their attributes and events at a certain time, information from more than one sensor must be fused. A complication in this context is that the sensors quite often generates enormous amounts of data in short periods of time. As a consequence, methods for data reduction without loss of relevant information must be available. This report discussed some of the different problems that occur in connection to data reduction, including a brief discussion of some of the solutions related to this problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182