Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En metod för beräkning av splitterträffar i tredimensionella kroppar.

En metod för beräkning av splitterträffar i tredimensionella kroppar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holm Gunnar, Moradi Farshad, Sporre Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-12
Rapportnummer: (FOA-R--98-00792-310)
Nyckelord Beräkningsgeometri, geometriska skärningar, vapensplitter, verkansmodell, computational geometry, geometrical intersections, warhead fragments, vulnerability models
Sammanfattning I projektet ROBIN HOOD har utvecklats en modell för förloppet då en sjömålsrobot, som anfaller ett fartyg beskjuts med fartygets egen beväpning. Ett centralt problem var då att bestämma hur stor andel av de splitter, som kastas ut från en briserande stridsdel, som träffar robotens ytterhölje och dess olika inre komponenter. Här redovisas den matematiska härledningen som ligger till grund för de algoritmer som implementerats i modellen för att lösa detta problem.
Abstract In the project ROBIN HOOD a model has been developed that describes what happens when the armament of a ship fires back at a missile attacking the ship. A prominent problem is to decide what portion of the fragments from an exploding warhead that hits the surface of the missile and the interior components. Here we present the mathematical basis of the algorithms that are used in the model to solve this problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182