Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för värdering av VMS för stridsfordon med hjälp av FBSIM.

Metodik för värdering av VMS för stridsfordon med hjälp av FBSIM. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Roger
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-06-30
Rapportnummer: (FOA-R--98-00799-616)
Nyckelord FBSIM, värdering, simulering, modell, värderingsmetodik, varnings- och motverkanssystem, VMS, stridsfordon, assessment, simulation, model, assessment methodology, vehicle borne EW-systems, 12
Sammanfattning I projektet Taktisk telekrigsvärdering vid FOA Försvarsanalys kommer förbandssimuleringsprogrammert FBSIM att användas för värdering av varnings- och motverkanssystem (VMS) för stridsfordon. FBSIM-modellen, som är ett resultat av IT-4-projektet Förbandssimulering, togs fram för studier av sambandet mellan tillgänglig information och stridsutfall på förbands- och vapensystemnivå, och är användbar för förbandsstorlekar från pluton till bataljon. FBSIM-modellen är vare sig verifierad eller validerad och har aldrig tidigare använts som avdömningsunderlag. Dessa omständigheter ställer särskilda krav både på den tillämpade värderingsmetodiken och de stridsscenarier man väljer att simulera. I rapporten redogörs för den värderingsmetodik som kommer att användas vid värdering av varnings- och motverkansystem för stridsfordon. Dessutom behandlas frågor om vilka scenarier som skall simuleras, vilken taktik och stridsteknik som skall tillämpas och hur varnings- och motverkanssystemen skall modelleras. Även de specifia utvecklingskrav som metoen ställer på FBSIM samt värderingsproblem av mer generell karaktär diskuteras. Syftet med rapporten är dels att vara ett stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet med FBSIM-modellen, dels att utgöra ett underlag för kommande, mer resultatinriktade rapporter om telekrigsvärdering med hjälp av FBSIM.
Abstract Within the project Taktisk telekrigsvärdering (Tactical Assessment of Electronic Warfare) the simulation model FBSIM will be used for the assessment of vehicle borne EW-systems. The FBSIM model, forming a derivative of the national IT program for industrial development (IT4), is adequate as a tool for the analysis of fighting units (platoon up to batallion). The model emphasizes the effect of C3 1 on the outcome of battle engagements. The FBSIM model is not yet verified or validated and has not prior been used for the purpose in question. These circumstances put demands on the assessment method as well as on the simulation scenarios with regard to traceability and reliability. The report describes the methodology developed for the assessment of warning and counter-measure systems for combat vehicles. Also discussed are questions regarding the simulation scenarios, the applied tactics, the modelling of warning systems, as well as assessement issues of more general character. As a conclusion, the demands for improvements put on the FBSIM model by the method at issue are discussed. The purpose of this report is to serve as a background information to succeeding reports of assessment result. It will also serve as a guidence and support for further improvements of the FBSIM model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182