Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberarmerade balkar i höghållfast betong utsatta för transient last.

Fiberarmerade balkar i höghållfast betong utsatta för transient last. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-02
Rapportnummer: (FOA-R--98-00808-311)
Nyckelord Balkar, stålfiberarmering, höghållfast betong, luftstötvåg, energiupptagning, bärförmåga, deformationer, beams, steel fibres, high strength concrete, shock wave, energy dissipation, load capacity, deformations
Sammanfattning I denna undersökning har försök utförts på stålfiberarmerade betongbalkar belastade statiskt och dynamiskt. Den dynamiska belastningen bestod av en luftstötvåg från en sprängladdning. Provbalkarna bestod av normal- respektive höghållfast betong armerade med 1,0 volymprocent stålfibrer. Kubtryckhållfastheten för de två betongkvaliteterna var 36 MPa respektive 97 MPa. Fibrerna var ändkroksförankrade av typ Dramix och med draghållfastheten 2600 MPa. Syftet var att studera betongbalkarnas skillnad i energiupptagningsförmåga mellan två fiberlängder (30 och 60 mm), mellan statisk och dynamisk last samt mellan normal- och höghållfast betong. Resultaten visar att betongbalkar armerade med den långa fibern erhåller störst energiupptagning, störst bärförmåga samt störst deformationer. Vidare ökade energiupptagningen och lastkapaciteten vid dynamisk belastning jämfört med statisk belastning under förutsättning att samma fiberlängd och samma betongkvalitet studeras. Fiberarmerade balkar i höghållfast betong uppvisade högre energiupptagningsförmåga och lastkapacitet jämfört med fiberarmerade balkar i normalhållfast betong. Detta gällde vid samma fiberlängd och vid samma belastningstyp.
Abstract This investigation involves testing of steel fibre reinforced concrete beams subjected to static and dynamic load. A shock wave from an air blast served as the dynamic load. The beams were made of both normal and high strength concrete containing 1.0 percent by volume steel fibre reinforcement. The values of the compressive cube strengths were 36 MPa and 97 MPa respectively. Hooked-end Dramix fibres were used with an ultimate strength of 2600 MPa. The objective was to investigate differences in energy dissipation between two different fibre lengths (30 and 60 mm), differences between static and dynamic loading and differences between normal and high strength concrete. The results show that fibre reinforced concrete beams containing the longest fibre obtain the largest energy dissipation, the largest load capacity and the largest deformations. Furthermore, the energy dissipation as well as the load capacity of the beams both increased when subjected to the dynamic load instead of the static load. This applies to beams reinforced with the same fibre length and made of the same concrete strength. Fibre reinforced beams made of high strength concrete obtained higher energy dissipation and higher load capacity compared to fibre reinforced beams made of normal strength concrete. This applies to beams reinforced with the same fibre length and the same type of load.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182