Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hydroakustisk målstyrkemätning på sfärisk reflektor.

Hydroakustisk målstyrkemätning på sfärisk reflektor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustavsson Lars, Ståhlsten Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00811-409)
Nyckelord Hydroakustik, Målstyrka, Reflektor, Target strength, Reflector
Sammanfattning I rapporten redovisas målstyrkemätningar på en sfärisk reflektor. Reflektorn utgörs av ett vattenfyllt sfäriskt skal med diametern 2,0 m. Skalet består av 30 mm divinycell belagt på in- och utsida med skikt av glasfiberarmerad polyester. Mätningen har utförts vid FOA mätstation, Djupviken Berga. Den uppmätta målstyrkan inom det prioriterade frekvensområdet är -5,2 dB, vilket överensstämmer väl med den teoretiskt beräknade (- 6 dB). Sfären uppvisar inga ojämnheter av målstyrkan i riktningar varvet runt.
Abstract In this report target strength measurements on a spherical reflector are reported. The reflector with a diameter of 2.0 m consists of a shell filled with water. The shell is made of 30 mm thick divinycell plastic with layers of glassfiber armed polyester on in- and outside. The measurements were done at FOAs pontoon labaratory at Djupviken, Berga. The measured target strength within the preferential frequency range is - 5.2 dB which well agrees with the theoretical estimated (-6 dB). The sphere shows no irregularities of the target strength from directions around the sphere.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182